BU Coaching Breda (Prinsenbeek)

Voel je vrij om jezelf te zijn.

Alfa Niveau

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat we slechts een heel klein deel van het potentieel van ons brein benutten. Het menselijk brein produceert elektrische golven die door een EEG-scan kunnen worden gemeten. Het ritme van de energie wordt gemeten in trillingen (of cycli) per seconde.
In het algemeen worden hersengolven:

  •   van 14 en meer cycli per seconde bèta-golven genoemd;
  •   van ongeveer 7 tot 14 zijn de trillingen op alfa niveau;
  •   van 4 tot 7 thèta-golven genoemd;
  •   van  4 en minder zijn delta-golven

In onze vroegste jeugd gebruiken we maar een zeer gering deel onze hersenen. De op die leeftijd dominerende frequenties zijn de thèta- en delta- golven. met het toenemen van onze leeftijd worden er steeds meer hersengebieden ingeschakeld. Bij kinderen van 7 – 14 jaar zijn de alfa -golven dominant. Kinderen van die leeftijd zijn fantasierijk en behoorlijk creatief. Daarna beginnen we de hersendelen te benutten die op het bèta niveau functioneren en verliezen we steeds meer het vermogen om bewust de alfa frequentie te bereiken. Hiermee verleren we om de creatieve vermogens van onze rechterhersenhelft te benutten. En denken we vnl. met onze linkerhersenhelft (op Bèta niveau).

De linkerhersenhelft is het logische, lineair denkende deel van ons “brein” maar vaak is het logische denken een belemmering voor ons. Met onze rechterhersenhelft kunnen we intuitief en creatief denken. Deze houdt verband met gevoelens, symbolen, patronen en associaties.  Op het Alfa niveau krijgen we dus toegang tot dat stukje van ons bewustzijn die niet voor het logisch denken toegankelijk is.

Op Alfa niveau kun je de barrieres opruimen die je op bèta niveau weerhouden van succes. Wat je wil bereiken in je leven wordt begrensd door de beperkingen die je jezelf oplegt. Op alfa niveau ga je een stap verder. Je verlegt je grenzen en er wordt veel meer mogelijk. Je hoort dat anderen dat ervaren. En plotseling merk je dat je het zelf ervaart.

Wat kun je o.a. bereiken op Alfa Niveau:

• Beter ontspannen en beter slapen.
• Positief denken en geloven in jezelf.
• Bewustere keuze’s maken.
• Omgaan met en loslaten van moeilijke situaties uit het heden en verleden.
• Doelgericht denken en bereiken wat je wilt.
• Creatieve ideeën en oplossingen bedenken en gebruiken.
• Meer zelfvertrouwen en een beter ik- beeld.

Het Alfa Niveau kunnen we inzetten tijdens de coach sessies om blokkade’s op te ruimen je doel helder te krijgen en te bereiken.

 

 

 

 

 

 

 

Cookie en Privacyverklaring